Zápisy výboru pro vodovody a kanalizace VaK Zlín

Tomáš Čabla | Středa, 23. Listopad, 2016 - 13:16
kanalizace
Zveřejňuji zápisy výboru, aby každý občan mohl posoudit jestli výbor se nad otázkou vytunelované vodárny VaK Zlín  a našeho městského majetku zabýval zodpovědně s péčí řádného hospodáře nebo chodil na schůzky výboru spíše si vypít jedno či dvě piva.  

Proč zveřejňuji zápisy je věcí demokratického principu, který nemůže být ani hlasováním na zastupitelstvu umlčen.

Demokratický systém vnímám, že kontrola a posouzení práce jakéhokoliv výboru neb komise na městské samosprávě, je určena občanovi, nikoliv představitelům města, jenž bude Vám, ke kterým se dokument nedostane o tomto dokumenty vynášet rozsudky.

Nemůže být akceptovatelné, aby tyto dokumenty se k Vám veřejně nedostali, ikdyž vyvolali u představitelů města přesvědčení, že se k Vám pro svůj vadný obsah dostat nemají a povolí s 29 dokumentů, které výbor za rok své činnosti  pro zastupitele připravil, jenom jediný a to Výroční zprávu výboru. 

Tento akt zveřejnění považuji za moji osobní angažovanost ve věci demokracie a jsem vázán slibem, který jsem dal městu a republice, nikoliv koalici či opozici a tedy nejsem jimi vázán.

Považuji za moji povinnost se takto vyjádřit a pokud selhala možnost otevřené veřejné správy na zastupitelstvu v našem městě obracím se na čl. 23, Usnesení č. 2/1993 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky 

 Čl. 23

občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.