Rozsudky soudů §

Tomáš Čabla | Úterý, 22. Listopad, 2016 - 13:00
soudy
Rozsudky soudů, které mám k dispozici se týkají : 1.prodeje a pronájmu infrastruktury, 2.valných hromad VaK Zlín.

Boj o vodu ve Zlínském okrese se vede již 14 let za tu dobu se tato kauza dostala až k nejvyššímu a ústavnímu soudu. I zde mám některá vyjádření těchto soudních institucí.

Nebudu říkat, kolikrát se ta kauza objevila na vrchním, krajském či ústavním nebo nejvyšším soudu za posledních 14 let. Obrana vodárny a zájmu občanů přes soudy, jak vidíte v tomto státě je velmi časově, důkazně i finančně náročná, ale díky bohu za to, že se našli lidé, kteří zájmy občanů a VaK Zlín skutečně brání.

Je však smutné že se nebrání Napajedla ani Zlín.

Aktuálně je však situace taková, že Krajský soud v Brně vydal rozhodnutí, kterým prohlásil za neplatnou nejdůležitější valnou hromadu VaKu Zlín z roku 2004, na které byl schvalován tzv. „provozní model" s koncernem. Zcela paradoxně se však VaK Zlín proti tomuto rozhodnutí odvolává !!! Přitom by bylo možné mít ze dne na den po problému.

Já osobně to vidím, takto: věc leží na politicích, zastupitelích a samozřejmě na občanech, kteří volí své zástupce, celého okresu. Bohužel VaK Zlín ovládá 45 politiků ze Statutárního města Zlína jako největší akcionář, který si dosazuje své lidi do představenstva. Ti nechávají v provozu model, kterým tečou peníze od lidí, místo do obnovy trubek, do zahraničí.

To se stalo již v roce 2004 a přes rozsudky soudů to díky politikům města Zlína a vedení VaKu Zlín stále pokračuje. Těmto lidem nevadí, co občané už Veolii zaplatili v zisku a mohlo to vše být investováno zpět v rozvoji i obnově trubek. Nevadí jim, že žádné dotace z EU, ve výši půl miliardy korun u nás v regionu nebudou. 

V každém případě pokud se politici v obcích a městech nebudou k této věci vyjadřovat a jednat ve shodě pro zrušení provozního modelu, soudy mohou pokračovat dále dalších 12 let, až do Štrasburku. Toto už není o soudech, ale o každém jednotlivém zastupiteli na úrovni obce a města, na jeho svědomí, na jeho představě, zda vše v životě je jenom pro vytváření zisku, který se nevrací zpět do společnosti, ale generuje majetek jednotlivci.

Já jsem navštívil v září vrchní soud v Olomouci, abych viděl, jak takový proces o vodu probíhá. Musím přiznat, že mě překvapilo, jak místnost na kauzu rozhodující o osudu 200 tisíc lidí, je malá a nedůstojná. Téměř jsme se tam všichni nevlezli, a to nás bylo pět a půl návštěvníků i s ředitelem Veolie Bernardem, který se také přišel podívat. Taky zde nebyla klimatizace, takže tam bylo dost horko. Soudcům v těch talárech jsem moc nezáviděl. Stání probíhalo od 9 hod. do 15 hod. s hodinovou přestávkou.

Dozorující státní zástupce byl ve všech bodech v názorech se žalující stranou, jak z pozice věcné, tak z pozice, že nevidí důvod, proč se představenstvo VaKu Zlín odvolává k rozsudku z Krajského soudu v Brně, který označil prodej i smlouvu mezi VaKem a Veolií  již dvakrát za neplatnou. To se stalo v roce 2010 a 2014.


Byl to zajímavý den u soudu. A byl zajímavý taky v tom, že slovo Napajedla, se tam v šesti hodinách opakovalo každých 20 min. a u nás na radnici nic nevíme, nic neznáme a nic neděláme.

Skutečnost, že se zastupitelé měst a obcí a občané o tuto důležitou věc nezajímají. Obhajoba VaKu Zlín totiž těží z toho, že si nikdo z měst a obcí vlastně nestěžuje.

Tím pádem nemůže být provozní model v rozporu s dobrými mravy a tak špatný a nezákonný! Žaloby podaly jen dvě města a vodárenský poradce měst, Ing. Novotný autor projektu PRAVDA O VODĚ http://pravdaovode.cz/zlin/. 

Toto při závěrečné řeči zaznělo z úst advokáta, který údajně brání náš podnik, jenž se ovšem stal zlatým prasetem soukromé společnosti. Kdo z této kauzy za 14 let ještě profituje, kteří politici … je otázkou. Jedno je jisté, že na to doplácíme my, občané.

Je to samozřejmě hanba pro všechny politiky na obcích a ve městech, že tuto kauzu nesledují a jí nerozumějí, nebo nechtějí rozumět.