Nezveřejňování materiálů na webu města

Tomáš Čabla | Čtvrtek, 16. Únor, 2017 - 11:45
otevřenost, transparentnost
Zastupitelská otevřenost opět ukázala svůj černý stín. Zastupitelé nechtějí být blíže občanovy, netouží po otevřenosti, nechtějí, aby občan aktivně zasahoval do dění ve svém městě, natož o něm rozhodoval. Proč se stále  schovávají ve stínu demokracie a zahalují informace, které jsou určeny celé společnosti ?!

Demokracie ve stínu, nemůže být demokracií akceptovatelnou za jakýchkoli podmínek.  

Předkládám materiály, které jsem jako zastupitel Napajedla předložil na projednávání zastupitelstvu dne 30.11.2016 a jenž se týkaly odvolání starostky Ireny Brabcové a radního Pavla Ratiborského, a dále materiálu, který se týkal otevřenosti vůči občanům, kde každý občan má právo nahlížet veřejně na webu města do materiálů, které se k nám zastupitelům dostávají na stůl. 

Bohužel ani jeden z bodů nebyl přijat a tedy na radnici zůstávají lidé, kteří manipulují veřejným míněním, zatajují dokumenty a demokracii provozují ve stínu.