Moje práce

1998-2002

 • dobrovolník v Nesehnutí a zakladatel místní organizace v Napajedlích, spolupráce s Českým červeným křížem ve Zlíně (oporou v mé práci je ředitelka paní Vařáková), člen Společnosti pro výživu a vegetariánství
 • pořádání happeningů, demonstrací, komunikace s obecními úřady, čištění skládek, výsadba stromků, vše kolem životního prostředí, práva zvířat, lidská práva
 • přednášky na základních a středních školách v okrese Zlín
 • kurzy vaření rostlinné a racionální stravy na SOU Otrokovice, Střední škola pedagogická a sociální Zlín
 • pořádání infostánků
 • pořádání akcí pro děti a mládež 
 1. Slavnosti přírody v Želechovicích r. 2000-01-02
 2. Gastronomie nového tisíciletí – jednodenní seminář pro Střední odborné školy gastronomie, restaurace a hotely ve Zlíně, pořádaný na městském úřadě ve Zlíně
 3. Spolupráce při republikové soutěži Hlídek mladých zdravotníků pro Český Červený kříž - Zlín r. 9.7.2002
 4. Pořádání „Den Země“ první se uskutečnil 1999 a vše se odehrávalo v zámeckém parku
 5. Obžalovaná je lhostejnost r. 2001- celodenní výukové pásmo pro děti, název jsme vybírali s ředitelem Klubu Kultury Pavlem Pilátem
 6. Den bez aut ve Zlíně r.2000-01-02
 7. Technostar Live III ve Zlíně r. 2002, sběr oblečení pro Caritas, výstava od Amnesty International – Broken bodies, shattered minds – mučení a špatné zacházení se ženami, raut rostlinné stravy

 

2002-2010

V roce 2002 v létě odjíždím do Skotska do městečka Arbroath na středovýchodním pobřeží a snažím se zde tvořit stejnou práci, kterou jsem dělal doma. Byla to další výzva, která se přede mnou otevřela.

V každém případě jsem se rozhodl, že založím organizaci nebo nadaci a v roce 2007 se tak stalo a skotské úřady mi zapsali a zaregistrovali Dobromysl Foundation. Zde si můžete prohlédnout aktivity za 8 let strávených ve Skotsku www.indiannet.eu.

Mezi lety 2003-2005 jsem mezi domovem a cizinou navštěvoval v Praze konference a zajímal se o mezinárodní dění.

 • semináře u organizací Ekopolitika, Asociace pro Mezinárodní otázky,
 • konference v obecním domě, pořadatel Forum 2000 (únor 2003)
 • konference na ministerstvu zahraničních věcí, pořádané Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, v otázkách :
 1. systémy vzdělávání v zemích Višegrádské skupiny(29.dubna 2003)
 2. zemědělství v evropských souvislostech(25.února 2004)“,
 3. reforma veřejných financí(22.dubna 04)“,
 4. „demokracie a právní stát (10.června 04)“,
 5. „evropský sociální model(27.ledna 05)“,
 • republiková pracovní schůze Agenda 21
 • „II.pracovní verze k Trvale udržitelnému rozvoji v ČR“ pořádané v prostorách Hl.M.Prahy (10.května 2003)
 • konference „Tvář naší země – krajina domova, jejímž tématem byla „Česká krajina domova v evropské unii“, pořadatelé Společnost pro krajinu a Česká komora architektů (8-9-10.3.2005)
 • konference „Prague Conference on Political Economy“ , pořadatel PCPE (22-24.4.2005)

 

2010

Z neziskového sektoru ve kterém jsem působil 12 let doma i v zahraničí jsem na podzim roku 2010 vstoupil na půdu samosprávy.města Napajedla a opětovným zvolním vykonávám práci zastupitele již šestým rokem. 

Po osmi letech kdy jsem se vrátil zpět do rodného města se nyní coby člen zastupitelstva města Napajedla snažím rozkrýt jednu z největších kauz, přesahujících  území celého Zlínska, a to pochybnou privatizaci vodárny VaK Zlín. Zapálení pro dobrou věc, boj za demokratické ideály, aktivita v oblasti lidských práv a ekologie mi zůstala do dnešních dní.