Kdo jsem

Tomáš Čabla

od roku 2010 člen zastupitelstva města Napajedla. Dříve jsem realizoval své ideály za lepší společnost a vztah k životnímu prostředí založením nezávislé ekologické organice - NESEHNUTÍ. Jejím prostřednictvím jsem motivoval ve Zlínském okrese mladé lidí k ekologickému smýšlení, např. tříděním odpadů, čištěním potoků, sázením stromů, přednáškami na školách či organizoval akce pro děti a mládež, např. Den Země, Den bez aut, Obžalovaná je lhostejnost, Slavnosti přírody aj.. Stejnou práci jsem organizoval i v zahraničí, kde jsem založil Dobromysl Foundation (www.indiannet.eu).


Tomáš Čabla

narozen 25.3.1979 ve Zlíně, rodák Napajedel 

Vzdělání

1993 - 1996 Střední odborné učiliště gastronomie Zlín

 

Zaměstnání

1996 - 2002 pohostinství

2002 – 2010 zemědělství, stavebnictví - východní pobřeží Skotska

2010 – 2016 pohostinství

 

Občanská angažovanost

1998 - 2002 člen ekologického hnutí NESEHNUTÍ, dobrovolník pro Český   červený kříž a Společnost pro výživu a vegetariánství

2002 - 2010 dobrovolník pro Volunteer Centre Angus a zakladatel Dobromysl     Foundation – východní pobřeží Skotska v městečku Arbroath