Vodovody a kanalizace Napajedla

Otázkou vodovodů a kanalizací jsem se začal zabývat, když mi přišel na jaro 2014 email, že zastupitelka Zlína Eva Štauderová chce odvolat představenstvo VaKu Zlín.

Hned jsem si vzpomněl na reportáž v televizi, kde se mluvilo o privatizaci vodáren a že městům zůstala infrastruktura o kterou se musí starat a nový vlastníci pobírají zisky. Nevěděl jsem však, že to o čem se zde hovoří je taktéž problém Napajedel a naší okresní vodárny VaK Zlín, protože po celou dobu od podzimu 2010 co jsem vkročil na půdu radnice a stal se zastupitelem jsem od našich delegátů pana Ratiborského a paní Brabcové, neslyšel vůbec nic, Vy ano ?

Předkládám zde část dokumentů, soudní usnesení a zápisy z výboru, které ho jsem byl předseda. Detailnější informace o celé historii ve věci privatizace VaK Zlín se dozvíte na adrese : 

Pravda o vodě

Upozorňuji k zápisům z výboru, že jsem chtěl, aby tyto zápisy byli ke stažení na webu města, Bohužel se mi dostalo odpovědi od místostarosty Ohnoutka, že tyto dokumenty jsou zavádějící a scetné. Proto  zveřejňuji zápisy, aby čtenář se mohl sám rozhodnout, jestli informace, kterými se výbor zabýval jsou i pro něho zavádějící. Prosím čtenáře, aby při čtení se nestal obětí manipulace a vše si ověřil.

Od té doby co jsem zjistil, že nás Moravská vodárenská a.s. (Veolie) ožebračuje, snažím se dvěma způsoby tomuto bránit.

Jeden ze způsobů je občanská angažovanost.

  1. města Otrokovice a Fryšták podali žalobu na VaK Zlín, tím pádem jsem se mohl zajímat o soudní při v této kauze a dozvěděl se o způsobu tunelování
  2. navštěvuji valné hromady VaKu Zlín, abych jasně viděl, kteří lidé stojí za provozním modelem a kteří brání Vodovody a kanalizace Zlín, jako veřejnoprávní korporací obcí a měst.
  3. s dalšími 15 lidmi, kterými je i bývalá starostka z Otrokovic, jsme poslali dopis představitelům vlády, aby zjednali ve věci vodohospodářství nápravu.
  4. připojil jsem se k projektu „Iniciativa VODA 300“, protože věřím, že aktivita ve věci vodovodů a kanalizací je důležitým mezníkem společenského dění v republice. Kdo bude chtít může se k této iniciativě svým podpisem připojit, zde 

 

Druhým ze způsobů je zastupitelstvo, zde jako zastupitel podávám návrhy na usnesení.

1. první návrh o který se hlasovalo a který jsem podal ještě jako předseda výboru pro vodovody a kanalizace VaK Zlín, se týkal Valné hromady VaK Zlín, zápis usnesení zastupitelstva zde podkladový materiál zde

2. druhý návrh jsem podal jako zastupitel ve věci Čistírny odpadních vod (ČOV) zápis usnesení zastupitelstva zde, podkladový materiál zde.

Pro mne jako občana je nemyslitelné, aby se o VODU staral soukromý vlastník a jemu odváděl desátky. A protože v této věci není vše dořešené, budu na této stránce postupně informovat o dění v tomto odvětví.

 

 

Ke stažení

Zápisy výboru pro vodovody a kanalizace VaK Zlín

Tomáš Čabla | Středa, 23. Listopad, 2016 - 13:16
Zveřejňuji zápisy výboru, aby každý občan mohl posoudit jestli výbor se nad otázkou vytunelované vodárny VaK Zlín  a našeho městského majetku zabýval zodpovědně s péčí řádného hospodáře nebo chodil na schůzky výboru spíše si vypít jedno či dvě piva.  

Rozsudky soudů §

Tomáš Čabla | Úterý, 22. Listopad, 2016 - 13:00
Rozsudky soudů, které mám k dispozici se týkají : 1.prodeje a pronájmu infrastruktury, 2.valných hromad VaK Zlín.