Transparentnost, otevřenost

 frází "VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ" 

Pro mne další z priorit společenské korektnosti a otevřenosti k občanům, mladé generaci i našich budoucích dětí.

Z internetu :

Transparentnost je průhledné a veřejně přístupné jednání města. Průhledné čili transparentní je pro pohled to, co nezakrývá. Instituce a postupy moderních společností jsou stále složitější, takže mohou skrývat různé nepoctivosti a různá zneužití, jejichž pachatelům pochopitelně záleží na tom, aby je co možná skryli. To se týká jak postupů účetních, tak zejména postupů veřejných institucí a úřadů, kde je třeba přísně oddělovat veřejný zájem od soukromých zájmů lidí, kteří jej mají uskutečňovat. Na možnosti zneužití svěřených prostředků lidmi, kteří s nimi zacházejí, stojí všudypřítomný jev korupce.

 

Proti korupci se v soukromých i veřejných institucích sice bojuje různými kontrolami, ty však vždy vyvolávají otázku, kdo bude kontrolovat kontrolory. Nejúčinnější formou kontroly je tak kontrola veřejností, které ovšem vyžaduje právě transparentnost institucí a jejich postupů. Požadavek transparence je tak nejúčinnějším prostředkem boje proti korupci. V praxi obvykle znamená, že postupy mají být co možná jednoduché a srozumitelné i neodborníkům, že o každém rozhodování a zacházení se svěřenými prostředky mají existovat jasné doklady (účty, zápisy, usnesení atd.), které mají být veřejně přístupné.

 

Kontrola občana musí být na nejvyšší úrovni celé demokracie, neboť on všechnu tu muziku platí a máme-li peníze na stožáry vedle radnice, musíme mít peníze i na otevřenost a transparentnost.

Samozřejmě není to jenom o systému kontroly, je to taktéž k přístupu informací z radnice k občanovi.

V 21.století nemůže existovat, že pokud občan nedojde 5 krát v roce na radnici na konání veřejného zastupitelstva ve stanovený den a čas, po zbytek dní v roce se nedostane k zápisům, které by byli doslovným přepisem toho co se na radnici událo. Tedy v přetechnizovaném světě, není a nemůže být problém vytvořit audio a video z veřejného zasedání zastupitelstva, které si občan může pustit kdykoliv, kdy na to bude mít náladu, protože na tyto věci si musíte udělat i duševní pohodu a připravenost.

Na radnici v Napajedlích se dělají takové věci, o kterých se dá pochybovat, že jsou transparentní a otevřené.

 

 

Kolik platíme zisku Veolii z naší ČOV Napajedla

Tomáš Čabla | Čtvrtek, 16. Únor, 2017 - 11:13
Nad rozhodnutím zastupitelstva, které nechce vědět jak se hospodaří na jeho 120 milionovém majetku musí, každý kdo pracuje v soukromém sektoru žasnout. Přemýšlím, jak by to asi probíhalo ve firmě Veolia, když by se sešli vlastníci podniku a jejich management by jim odmítl zdělit kolik mají zisku z České republiky.