Referendum, demokracie

Demokratický systém, který u nás máme v „zastupitelské demokracii“ je pro mne společensky mrtví. Myslím, tím skutečnost, že se neodráží přání občanů, voličů na chod věcí, které postupem života k člověku přistupují a jeho ovlivňují.

Způsob jakým zastupitelská demokracie funguje po volbách je odrazující do voleb znovu chodit, neboť se při obsazení vedení radnice domluví i ten co se tam tak tak dostal. Pokud vzpomenu volby 2010 v Napajedlích tak radním se může stát klidně i ten z posledních 21 lidí co dostal nejmíň hlasů. A není tomu jinak při komunálních volbách 2014.

A slyšel jsem na Radiu Brno při rozhovorech o krajských volbách 2016, že po volbách občanů začíná další druhé kolo voleb, a to těch kteří se tam dostali. Takto si demokracii nepředstavuji. Aby hrstka lidí bez mandátu občana, začala handlovat o post ve vedení radnice či kraje.

Zamýšlím se nad prodanou a vytunelovanou republikou, kterou dostávám do vínku a budu ji muset předat i svým dětem. Přemýšlím jestli chci pokračovat v této zastupitelské demokracii, a pokládám si otázku, jestli by se po sametové revoluci 1989, kdy lidé přebírali zodpovědnost za společnost a tvořili nový politický i ekonomický systém, prodali při všelidovém hlasování, při referendu ty všechny pro společnost důležité statky např. nerostné bohatství, energetika, bankovnictví, těžký průmysl atd..

Připadá mi, že miliardové roční zisky se vyplácí soukromím vlastníkům a obyčejnému člověku zůstalo jenom za demokracii zaplatit, místo toho, aby mladá generace se starala a zvelebovala to co jejich předkové vybudovali.

At´ už budeme klást vinu člověku, jako jedinci, který nechal prodat státní majetek pod cenou nebo politickému systému zastupitelské demokracie, který nechal vyvoleným jedincům takové věci bez diskuse s občany uskutečnit, musíme přijmout skutečnost, že toto je naše realita a že s touto realitou buď souhlasíme nebo se ji pokusíme v našich obcích, městech,krajích a republice změnit.

Zastávám názor, že demokracie a celí občanský duch lidské pospolitosti se vyvíjí a je tedy na čase ve věci rozhodování o budoucích životech nás všech stanovit nový volební a politický systém, který nevyužívá občana jednou za 4 roky, ale je součástí rozhodovacího procesu každým rokem a každým rokem je vyzván ke svému vyjádření, co by v jeho městě a v jeho životě mělo prioritu uskutečnit.

Stojí před námi otázka přímé demokracie, místních referend, lidových iniciativ, jestli se stanou součástí našeho života nebo budou nadále okrajovou součástí zastupitelské demokracie.

Stojíme před otázkou zda-li budoucí generace možnou změnou na chod věcí společenských ve, kterých nebude za ně rozhodovat entita politických exotů, si přisvojíme či nikoliv. Bude to vláda, v niž se uskutečňuje rozhodování přímo lidovým hlasováním na místní i celorepublikové úrovni.

Na této stránce  Vás budu informovat, jaké kroky na zastupitelstvu se ve věci místního hlasování na chod věcí veřejných uskutečňují. 

Nezveřejňování materiálů na webu města

Tomáš Čabla | Čtvrtek, 16. Únor, 2017 - 11:45
Zastupitelská otevřenost opět ukázala svůj černý stín. Zastupitelé nechtějí být blíže občanovy, netouží po otevřenosti, nechtějí, aby občan aktivně zasahoval do dění ve svém městě, natož o něm rozhodoval. Proč se stále  schovávají ve stínu demokracie a zahalují informace, které jsou určeny celé společnosti ?!