Infozákon 106

Zákon č. 106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zde na této stránce Vám předložím moji zkušenost o "zpřístupnění informací městem" a poukážu jakým způsobem se v Napajedlích chtěli uveřejňovat zápisy ze zastupitelstva a "Proč" se nevysílá repríza veřejného konání zastupitelstva.  

 

Zákon č. 128/2000 Sb.Zákon o obcích (obecní zřízení)