Napajedla bez cenzury - Listopad 2017

Tomáš Čabla | Čtvrtek, 7. Prosinec, 2017 - 23:37
Vážení obyvatelé Zlínska,

v tomto čísle Vám opět přinášíme aktuální informace o kauze vytunelovaného Vaku Zlín. Boj o vodu, jak jej nazvali Reportéři ČT, stále pokračuje i po pravomocném rozsudku vrchního soudu v Olomouci, který jednoznačně potvrdil, že šlo o obcházení zákona a lidově řečeno o podvod na nás občany. Řadu let jsme byli okrádáni a aktéři tohoto nehorázného tunelu se ani po rozsudku soudu neštítí v boji o „koryto vody“ pokračovat. Moravská vodárenská a.s dobrovolně nechce za žádnou cenu podnik vydat a drží si ho zuby nehty.

Březen 2017

Tomáš Čabla | Pátek, 3. Březen, 2017 - 14:55
Vážení obyvatelé Zlínska,
rádi bychom Vás prostřednictvím tohoto nově vzniklého periodika informovali o závažných skutečnostech, které se týkají nás všech. Jde o mnohaleté tunelování naší vodárny VaK Zlín, předraženou vodu a nemožnost čerpání EU dotací na rozvoj infrastruktury. To vše kvůli špatnému rozhodnutí radních. Zjednodušeně řečeno, platíme drahou vodu, aniž bychom museli. Finance na opravy potrubí jdou také z našich kapes, místo z dotací z EU, na které kvůli špatnému rozhodnutí politiků nedosáhneme. Řádově se jedná o 800 milionů, které z našich peněženek protekly do kapes soukromých vlastníků, ačkoliv vodárny ze zákona mají patřit městům a obcím.

Listopad 2016

Tomáš Čabla | Pátek, 17. Únor, 2017 - 14:41
Již šestým rokem mám tu čest, hájit vaše zájmy coby zastupitel, kterého jste si zvolili. Již dlouhou dobu jsem znechucen jednáním našich delegátů, nekalými praktikami, zatajováním skutečností, manipulováním s námi zastupiteli. Na listopadovém zasedání zastupitelstva nechávám hlasovat o odvolání starostky Napajedel Ireny Brabcové a člena rady Pavla Ratiborského.

Nezveřejňování materiálů na webu města

Tomáš Čabla | Čtvrtek, 16. Únor, 2017 - 11:45
Zastupitelská otevřenost opět ukázala svůj černý stín. Zastupitelé nechtějí být blíže občanovy, netouží po otevřenosti, nechtějí, aby občan aktivně zasahoval do dění ve svém městě, natož o něm rozhodoval. Proč se stále  schovávají ve stínu demokracie a zahalují informace, které jsou určeny celé společnosti ?!

 Návrh rozpočtu na rok 2017

Tomáš Čabla | Čtvrtek, 16. Únor, 2017 - 11:37
Na zastupitelstvu 30.11.2016 se rozhodovalo o návrhu rozpočtu na rok 2017. Každý občan má právo dávat k rozpočtu své připomínky a taktéž do rozpočtu navrhovat pozměňovací návrhy o, kterých musí zastupitelé hlasovat.

Kolik platíme zisku Veolii z naší ČOV Napajedla

Tomáš Čabla | Čtvrtek, 16. Únor, 2017 - 11:13
Nad rozhodnutím zastupitelstva, které nechce vědět jak se hospodaří na jeho 120 milionovém majetku musí, každý kdo pracuje v soukromém sektoru žasnout. Přemýšlím, jak by to asi probíhalo ve firmě Veolia, když by se sešli vlastníci podniku a jejich management by jim odmítl zdělit kolik mají zisku z České republiky.

Zápisy výboru pro vodovody a kanalizace VaK Zlín

Tomáš Čabla | Středa, 23. Listopad, 2016 - 13:16
Zveřejňuji zápisy výboru, aby každý občan mohl posoudit jestli výbor se nad otázkou vytunelované vodárny VaK Zlín  a našeho městského majetku zabýval zodpovědně s péčí řádného hospodáře nebo chodil na schůzky výboru spíše si vypít jedno či dvě piva.  

Rozsudky soudů §

Tomáš Čabla | Úterý, 22. Listopad, 2016 - 13:00
Rozsudky soudů, které mám k dispozici se týkají : 1.prodeje a pronájmu infrastruktury, 2.valných hromad VaK Zlín.